Raseinių m. V. Grybo g. (11R27) dalies (tarp Maironio g. ir Vytauto Didžiojo g.) ir Ariogalos m. privažiavimo prie gyvenamųjų namų kvartalo iš Verdėlupio gatvės paprastojo remonto darbai

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

16. Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis. Kiekvienai pirkimo daliai turi būti teikiami atskiri pasiūlymai. Tas pats tiekėjas gali teikti atskirus pasiūlymus vienai ar visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis. 16. I pirkimo dalies pirkimo objektas – Raseinių m. V. Grybo g. (11R27) dalies (tarp Maironio g. ir Vytauto Didžiojo g.) paprastojo remonto darbai (toliau – Darbai). 16.1. Maksimalios I pirkimo dalies pirkimui skiriamos lėšos – 15.000,00 Eur su PVM (arba ta pati suma be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM). 6.2. I pirkimo dalies Darbų apimtys (kiekiai): remontuojamos gatvės dalies ilgis – apie 45 m; remontuojamos gatvės dalies plotis – apie 13,00 - 15,00 m. 16.3. I pirkimo dalies visi Darbai turi būti atlikti per 2 mėnesius nuo Darbų pradžios (darbų pradžia - Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas). Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas. Statybos rangos sutartis galioja iki kol šalys įvykdys visus pagal ją prisiimtus įsipareigojimus. 16.4. Visos perkamų darbų preliminarios apimtys ir savybės pateiktos techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas). 17. II pirkimo dalies pirkimo objektas – Ariogalos m. privažiavimo prie gyvenamųjų namų kvartalo iš Verdėlupio gatvės paprastojo remonto darbai (toliau – Darbai). 17.1. Maksimalios II pirkimo dalies pirkimui skiriamos lėšos – 5.500,00 Eur su PVM (arba ta pati suma be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM). 17.2. II pirkimo dalies Darbų apimtys (kiekiai): remontuojamos gatvės dalies ilgis – apie 45 m; remontuojamos gatvės dalies plotis – apie 4,50 - 5,00 m.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-09-28

Paskelbimo data:

2022-09-20

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai