Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2.3. Pirkimas skirstomas į 2 dalis. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai arba visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis arba viena bendra sutartis vieno tiekėjo laimėtoms pirkimo dalims. 2.4. Preliminarus paslaugų kiekis – 750 valandų, iš kurių preliminariai 375 valandų grupinių konsultacijų ir preliminariai 375 valandų individualių konsultacijų. 2.5. Paslaugų teikimo vieta – Karaliaus Mindaugo g., 18, Rukla. Paslaugos teikiamos pagal suderintą su atsakingu Perkančiosios organizacijos darbuotoju grafiką. 2.6. Paslaugos gali būti teikiamos anglų kalba. 2.7. Paslaugos teikiamos nuo Sutarties pasirašymo dienos iki 2022-09-30. Atskiru šalių susitarimu Sutartis gali būti pratęsta iki 2022-12-31. 2.8. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. 2.9. Pasiūlymai vertinami pagal kainos kriterijų. 2.10. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė – 19500,00 Eur su PVM. 2.11. Maksimalios atskirų pirkimo dalių vertės: 2.12. I dalis – 9750,00 Eur su PVM. 2.13. II dalis – 9750,00 Eur su PVM.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-06-02

Paskelbimo data:

2022-05-18

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai