Privataus subjekto atranka Šilutės rajono visuomeninių pastatų modernizavimo ir eksploatavimo paslaugoms teikti

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugos apima: 1. Modernizavimo priemonių įdiegimą Pastatuose, atliekant Investicijas ir užtikrinant ne mažesnės kaip C Pastato energinio naudingumo klasės pasiekimą; 2. Pastatų vidaus patalpų ir lauko lempų (išskyrus veikiančias LED) pakeitimą LED lempomis ir Pastatų apšvietimo sistemų eksploatavimą (šviestuvų veikimą) Garantinio termino metu; 3. Pastatuose (arba Pastatų atskirose patalpose) įrengti ir (arba) modernizuoti esamą mechaninę vėdinimo sistemą įrengiant rekuperaciją; 4. Šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo funkcijų Pastatuose atlikimą; 5. Statinio techninio prižiūrėtojo funkcijų Pastatuose atlikimą; 6. Šilumos Pastatų šildymui suvartojimo ir Pastato patalpų mikroklimato sąlygų palaikymo stebėsenos sistemos įrengimas; 7. Šilumos suvartojimo Pastatų šildymui ir išmatuotų mikroklimato sąlygų monitoringo ataskaitų, kurias turi patvirtinti auditoriaus kvalifikacinį atestatą atlikti energijos vartojimo auditą pastatuose turintis asmuo, parengimas; 8. Statinių elementų, kurie renovuoti teikiant Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugas, atitikties Esminiams statinio reikalavimams užtikrinimą Sutarties galiojimo termino metu; 9. Statinių elementų, kurie nebuvo renovuoti teikiant Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugas, būklės, užfiksuotos Statinių elementų perėmimo akte, palaikymą Sutarties galiojimo termino metu, atsižvelgiant į Esminius statinio reikalavimus; 10. Visus kitus atliktinus darbus, veiksmus, teiktinas paslaugas, reikalingus Projektui įgyvendinti pagal Sąlygų, Galutinio pasiūlymo, Techninės specifikacijos, Sutarties reikalavimus. Projekto metu modernizuotini 10 (dešimt) viešos paskirties pastatų (toliau – Pastatai) kuriuos nuosavybės teise valdo Valdžios subjektas

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-06-09

Paskelbimo data:

2022-04-23

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai