Pėsčiųjų tako palei Gavio ežerą įrengimas (apie 350 m)

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2.1. Pirkimo objektas – Pėsčiųjų tako palei Gavio ežerą įrengimas (apie 350 m). Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 2.2. Darbų aprašymas, apimtis ir techniniai duomenys nurodomi pridedamoje techninėje specifikacijoje (3 priedas). 2.3. Darbai atliekami ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo darbų pradžios. Darbų pradžia – statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo data. Darbų atlikimo terminas, iškilus nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, gali būti pratęstas 1 kartą, ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. 2.4. Prieš pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas savo iniciatyva apžiūri griaunamą ir likviduojamą objektą vietoje, susipažįsta su darbų vykdymo sąlygomis, įvertina savo galimybes, riziką, visas galimas išlaidas svarbias ruošiant pasiūlymą, rengiant griovimo, aprašą, vykdant rangos darbus. 2.5. Maksimali planuojamos sudaryti sutarties vertė – 35.000,00 Eur be PVM.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2023-04-17

Paskelbimo data:

2023-04-06

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai