Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų apdorojimo (įskaitant atliekų surinkimą ir vežimą) paslaugos

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2.1. Pirkimo objektas - Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ir (ar) šalinimas), įskaitant atliekų surinkimą iš jų susidarymo vietų VĮ Lietuvos oro uostai Vilniaus filiale, atliekų pakrovimą savo jėgomis į atliekų transportavimo (vežimo) autotransportą bei transportavimą (vežimą) iki atliekų apdorojimo (naudojimo ir (ar) šalinimo) vietos vadovaujantis aktualios redakcijos Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, taip pat šioje techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų ir kitų numatytų sąlygų įvykdymas. Atliekų apdorojimas atliekamas vienu ar keliais R/D atliekų apdorojimo veiklos kodais. 2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-08-06

Paskelbimo data:

2021-07-29

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai