Pastatų Vilniuje liftų priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

1.1. Administracinių prokuratūros pastatų Rinktinės g. 5A, 7 ir 9 Vilniuje liftų (toliau – liftai) priežiūros paslaugos už fiksuotą mėnesinį mokestį apima: 1.1.1. liftų privalomąją apžiūrą 12 kartų per metus; 1.1.2. liftų techninės priežiūros žurnalų pildymą; 1.1.3. avarinės tarnybos paslaugų teikimą; 1.1.4. nelaimingų atsitikimų, avarijų, įvykusių aptarnaujant ar naudojant liftus, lokalizavimą ir tyrimą kartu su kitomis institucijomis; 1.1.5. liftų techninę patikrą. Vykdant liftų privalomąją techninę priežiūrą 1 (vieną) kartą per mėnesį, būtina: 1.1.5.1. patikrinti ar elektriniai aparatai valdymo spintoje atitinka schemą ir yra tinkamai sutvarkyti; 1.1.5.2. patikrinti ar nepažeistos įžeminimo (įnulinimo) grandinės mašinų patalpoje, šachtoje, ar varžos atitinka norminiuose teisės aktuose nurodytus dydžius ir ar yra varžų matavimo protokolai; 1.1.5.3. patikrinti mechanizmų patalpoje esančių įtampos komutavimo ir valdymo aparatų funkcionavimą, taip pat lifto šachtoje esančių aparatų veikimą; 1.1.5.4. patikrinti lifto šachtoje ir duobėje esančių elektros aparatų veikimą ir, reikalui esant, atlikti jų reguliavimą ir liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui būtiną smulkų remontą; 1.1.5.5. patikrinti kabinos sustojimo tikslumą, šachtos ir kabinos durų spynas ir jas sureguliuoti; 1.1.5.6. patikrinti ar sutvarkyti ir tinkamai veikia stabdžiai; 1.1.5.7. patikrinti lifto valdymo ir signalizacijos aparatų, kortelių skaitytuvų, dispečerizavimo įrangos tvarkingumą ir t.t. Pasiūlymo kaina turi būti ne didesnė nei 18000,00 Eur be PVM (21780,00 Eur su PVM).

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-10-04

Paskelbimo data:

2022-09-20

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai