Pastatų elektos ūkio priežiūros paslaugos

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Reikalavimai paslaugoms: 1. Per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo pradžios Paslaugų Teikėjas turi: 1.1. išstudijuoti aktualią elektros energijos įvadų (toliau visi kartu – Įvadai, kiekvienas atskirai – Įvadas) į Pastatą schemą; 1.2. patikrinti turimą Paslaugų gavėjo elektros energijos tiekimo/paskirstymo tinklo techninę dokumentaciją ir, jei reikia, pataisyti ją; 1.3. ištirti Pastatuose esančių paskirstymo, komutacijos bei automatinio rezervo įjungimo (ARĮ) spintų veikimą ir: 1.3.1. sudaryti bendrą Pastato elektros energijos tiekimo vartotojams schemą; 1.3.2. nustatyti Pastatų elektros tiekimo tinklo rizikos veiksnius, mažinančius elektros aprūpinimo patikimumą. Pateikti ataskaitą ir aptarti ją su Paslaugų gavėju. Gavus Perkančiosios organizacijos sutikimą, imtis priemonių vartotojų elektros aprūpinimo patikimumui tobulinti; 1.3.3. sudaryti veiksmų planą, kuriame turi būti nurodyta, kokiu būdu, dingus elektrai įvaduose (dėl avarijos, planinio atjungimo), naudojant elektros paskirstymo spintų/skydų komutacijos įrangą, galima sumažinti Paslaugų gavėjo nuostolius dėl galimo elektros energijos išjungimo įvaduose. Kad patikrintų pateiktą planą, Paslaugų teikėjas ne darbo metu, suderinęs su Paslaugų gavėjo atsakingais darbuotojais, turi atlikti testavimą, imituodamas elektros energijos išjungimą.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-03-31

Paskelbimo data:

2021-03-25

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai