Panevėžio rajono Upytės sen. Ėriškių k. v. Stepanionių tvenkinio hidrotechnikos statinių, tilto per Upytės up., griovių ir pralaidų rekonstravimo darbai

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Pirkimo objektas – Panevėžio rajono Upytės sen. Ėriškių k. v. Stepanionių tvenkinio hidrotechnikos statinių, tilto per Upytės up., griovių ir pralaidų rekonstravimo darbai (toliau – Darbai). Pagrindinis BVPŽ kodas – 45112320-4. Pirkimas į dalis neskirstomas, todėl tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai pirkimo apimčiai. Bendra pasiūlymo kaina negali viršyti 211 413,22 Eur be PVM. Darbų atlikimo terminas – 2021 m. lapkričio 15 d. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių gamtinių sąlygų ar trečiųjų šalių neveikimo ar netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų ar nenumatytų aplinkybių, terminas gali būti pratęsiamas 1 (vieną) kartą, 1 (vieną) mėnesį.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2020-09-25

Paskelbimo data:

2020-09-11

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai