Pagalbos iškvietimo paslauga nuotolinėmis priemonėmis

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

1. Paslauga teikiama Utenos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems atokiuose vienkiemiuose arba vienišiems gyventojams. 2. Paslaugos tiekėjas turi turėti 24 val. per parą veikiantį pagalbos skambučių priėmimo centrą. 3. Nemažiau kaip kartą per mėnesį paslaugos Tiekėjas privalo patikrinti įrangos veikimą. 4. Paslaugos Tiekėjas turi turėti kompiuterinę pavojaus signalo priėmimo ir kontaktų atpažinimo sistemą. 5. Tiekėjas, Pirkėjo nurodytiems fiziniams asmenims suteikia pagalbos iškvietimo įrangą, neblogesnių parametrų nei nurodyta įrangos aprašyme, ir užtikrina pavojaus signalų priėmimą savo pagalbos skambučių priėmimo centre 24 val. per parą visomis savaitės ir švenčių dienomis. 6. Gyventojų, kurie naudosis šia paslauga, skaičius - nemažiau kaip 80 ir ne daugiau 90. 7. Gavęs pagalbos iškvietimo signalą (balsinį arba tik pavojaus signalą), perduotą per pagalbos iškvietimo įrangą, paslaugos Tiekėjas privalo perduoti informaciją Bendrajam pagalbos centrui ir/ar artimiesiems, atitinkamos seniūnijos darbuotojams. 8. Gyventojams suteikta Įranga turi būti apdrausta Paslaugos Tiekėjo lėšomis atkuriamąja verte, su nedidesne kaip 10% besąlygine išskaita. 9. Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuota įrangų, GSM ryšio paslaugų ir įrangos draudimo kaina ir kt..

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2023-05-05

Paskelbimo data:

2023-04-17

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai