Padustėlio pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo darbai

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Darbų vieta patenka į „Natura 2000“ paukščių ir buveinių apsaugai svarbias teritorijas: „Sartų regioninis parkas“ ir „Padustėlio pelkės“, bei Sartų regioninio parko ekologinės apsaugos prioriteto zoną. Teritorija yra Šiaurės Rytų Lietuvoje, Utenos apskrityje, Zarasų rajono savivaldybėje, Dusetų seniūnijoje. Planuojamas tvarkyti plotas apima buvusius Užtiltės k. nuotekų valymo laukelius (centro geografinės koordinatės: 615592, 6179491 (LKS-94)). Šie nuotekų valymo laukeliai uždaryti 2011 m., rekonstravus nuotekų valymo sistemą Užtiltės k. ir Dusetų miestelyje ir šiuo metu laukeliai stovi tušti. Įgyvendinus parengtą techninį projektą ir užtikrinus laukelių užpildymą vandeniu bei tinkamą vandens lygio juose palaikymą, teritorija būtų tinkama veistis saugomai varliagyvių rūšiai - raudonpilvei kūmutei.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-12-06

Paskelbimo data:

2021-11-22

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai