PADANGŲ TARNYBINIAMS AUTOMOBILIAMS PIRKIMAS (KLAIPĖDA)

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis. Maksimali planuojamos sudaryti pirkimo sutarties (toliau – Sutartis) vertė – 64 129,99 (šešiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt devyni eurai 99 ct) Eur su PVM. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti 1 priede –Techninė specifikacija, 2 priede – Pasiūlymo for-ma ir 3 priede –Sutarties projektas.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-05-16

Paskelbimo data:

2022-05-10

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai