Naftos produktais užterštos teritorijos, esančios Giršūnų g., Panemunės sen., Kauno m. sav., sutvarkymo paslaugų pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Naftos produktais užterštos teritorijos, esančios Giršūnų g., Panemunės sen., Kauno m. sav., sutvarkymo paslaugų pirkimas. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjai privalo siūlyti visa paslaugų apimtį, nurodytą pirkimo dokumentuose. Pasiūlyme nurodyta bendra kaina neturi viršyti 23 000 Eur su PVM (19 008,26 Eur be PVM). Numatomi darbai: - paruošiamieji darbai, darbo aikštelės aptvėrimas; - kasimo darbams trukdančių medžių ir menkaverčių krūmų šalinimas; - atliekami tavrkomo ploto geodeziniai matavimai, pažymimas užteršto grunto iškasimo plotas; - išsiurbiami naftos produktai ir vanduo susimaišęs su naftos produktais (atliekų kodas 13 07 01*), taip pat išsiurbiami/iškasami naftos produktai, susimaišę su gruntu ir kitomis medžiagomis (atliekų kodas 13 05 02*). Bendras šių skystų atliekų kodas yra apie 52,5 m3; - užteršto grunto nukasimas (apie 17,5 m3), pakrovimas ir išvežimas į gruntą tvarkančią įmonę (atliekos kodas 17 05 03*), dėl nenustatyto sankaupos dugne esančio grunto litologijos, galimas 30 proc. didesnis naftos produktais užteršto grunto nukasimas ir utilizavimas; - Iškasus užterštą gruntą atliekmi iškasos geodeziniai matavimai, iškasto užteršto grunto kiekio įvertinimui; - esanti iškasa užpilama atvežtiniu apie 70 m3 švariu gruntu.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-11-30

Paskelbimo data:

2021-11-22

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai