N3 klasės automobilio su specialia įranga nuotekų tinklams plauti pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2.2. N3 klasės automobilis su specialia įranga nuotekų tinklams plauti. 2.3. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. 2.4. Šio pirkimo objektui yra taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Aplinkos apsaugos kriterijai detaliai nurodyti SPS priede Nr. 4. Techninėje specifikacijoje.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-12-17

Paskelbimo data:

2021-11-13

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai