Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) priežiūros paslaugos apima šiuos elementus: 1. Konsultavimo darbai – UŽSAKOVO nurodytų darbuotojų konsultavimas darbo su ESKIS, jos komponentų bei naudojamos programinės įrangos administravimo klausimais; 2. Negarantinių ESKIS eksploatavimo trikčių šalinimo, klaidų taisymo paslaugos, susijusios sistemos eksploatavimo dokumentacijos atnaujinimai esant ESKIS pakeitimams ; 3. Duomenų koregavimas (tvarkymas) kai duomenų koregavimo (tvarkymo) priežastis yra ne TIEKĖJO pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas. Kai duomenų koregavimo (tvarkymo) priežastis yra TIEKĖJO pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas TIEKĖJAS duomenų koregavimo (tvarkymo) darbus atlieka savo lėšomis; 4. Smulkūs modernizavimo darbai, nereikalaujantys esminių projektinių sprendimų keitimo; 5. Kitų paslaugų tiekėjų, vykdančių ESKIS kūrimo ir/ar modernizavimo darbus, diegimui teikiamų sprendimų programinio kodo vertinimas ir analizė; 6. Esant poreikiui bendru UŽSAKOVO ir TIEKĖJO sutarimu, ESKIS ir jos komponentų, serverių ir duomenų bazių bei paslaugų procesų stebėjimas ir veikimo užtikrinimas UŽSAKOVO ne darbo valandomis; 7. ESKIS ir jos komponentų darbingumo atstatymas. Numatomas orientacinis valandų skaičius paslaugai atlikti yra 4000 val. Nurodomas orientacinis valandų skaičius gali būti 20 proc. didesnis arba mažesnis, tačiau jo bendra vertė neturi viršyti 20.000 Eur su PVM sumos. Preliminariai UŽSAKOVAS planuoja pirkti iki 500 darbo valandų per metų ketvirtį.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2020-10-09

Paskelbimo data:

2020-09-09

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai