Melioracijos statinių avarinio remonto darbų pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2.1. Pirkimo objektas – Melioracijos statinių avarinis remontas. Išsamus pirkimo objekto aprašymas pateikiamas techninėje specifikacijoje (pirkimo dokumentų 2 priedas). Darbai perkami pagal faktinį darbų poreikį. Planuojama darbų maksimali vertė – apie 25 000,00 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų) su PVM. Remonto darbų kaina priklausys nuo konkurso dalyvio pasiūlyto kainos koeficiento, kuriuo bus mažinama skaičiuojamoji melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbų kaina,

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2020-04-01

Paskelbimo data:

2020-03-25

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai