Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2.1. Gamtos tyrimų centras (toliau – Perkančioji organizacija) numato pirkti medžio granulių (40 t) (toliau – Prekė). 2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 2.3. Pirkimui taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. 2.4. Pirkimui skirta lėšų suma –20000,00 EUR (dvidešimt tūkstančių eurų ir 00 ct) be PVM. 2.5. Pirkimo objektas apibūdintas ir reikalavimai jam nustatyti Techninėje specifikacijoje.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-07-11

Paskelbimo data:

2022-07-01

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai