Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Pirkimo objektas - mažai sieringo mazuto (toliau – mazutas) kartu su pristatymo paslauga pirkimas. Planuojamas įsigyti mazuto kiekis iki 1020 tonų (sauso kuro) mažai sieringo mazuto (toliau – mazutas. Laikoma, kad sutartis įvykdyta atvežus 1000 tonų (sauso kuro). Mazutas negali būti pagamintas sumaišymo-gamybos su kitais naftos produktais procese. Įsigyjančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto mazuto kiekio. Prekių tiekimo terminas – per 20 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Mazuto pristatymo vieta: AB „Šiaulių energija“ Pietinė katilinė, įvažiavimas į AB ,,Šiaulių energija“ teritoriją, Pramonės g. 10, Šiauliai. Perkamo objekto techninės charakteristikos ir kiti reikalavimai nustatyti techninėje specifikacijoje, pateiktoje konkurso sąlygų 2 priede.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-12-13

Paskelbimo data:

2022-11-24

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai

Pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo terminas

Mažai sieringas mazutas 2022-12-12
Mažai sieringas mazutas 2022-09-21
Mažai sieringas mazutas 2022-09-07
Mažai sieringas mazutas 2022-07-21
Mažai sieringas mazutas 2022-07-19