Liftų techninės priežiūros, saugaus naudojimo ir remonto bei liftų, kaip potencialiai pavojingų įrenginių, techninės būklės patikros paslaugų pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2.4. Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis. Pirkimą sudaro 2 (dvi) pirkimo dalys: 2.4.1. 1 pirkimo dalis. „Liftų techninės priežiūros, saugaus naudojimo ir remonto paslaugos“ (toliau – 1 pirkimo dalis). 1 pirkimo daliai numatomos sudaryti sutarties (36 mėn.) maksimali vertė – 52 000 Eur (penkiasdešimt du tūkstančiai eurų) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). Sutartis 1 pirkimo daliai įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, bet ne anksčiau kaip 2022 m. liepos 11 d. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti visos sutarties vertės. Paslaugos bus perkamos pagal faktinį perkančiosios organizacijos poreikį. 2.4.2. 2 pirkimo dalis. „Liftų, kaip potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikros paslaugos“ (toliau – 2 pirkimo dalis). 2 pirkimo daliai numatomos sudaryti sutarties (36 mėn.) maksimali vertė – 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). Sutarties, sudarytos 2 pirkimo daliai, galiojimo laikotarpiu techninės būklės patikrinimus tiekėjas turi atlikti teisės aktuose nustatytu periodiškumu ir patikrinimo datą suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu. Sutartis 2 pirkimo daliai įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Paslaugos teikiamos 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-06-20

Paskelbimo data:

2022-06-13

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai