Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkursui pateiktų projektų paraiškų ekspertinio vertinimo paslaugos

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

8. Preliminarūs Paslaugų apimties kiekybiniai rodikliai: 8.1. maksimalus Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu ekspertui pateikiamų vertinti projektų paraiškų skaičius – 17 (septyniolika) vnt.; 8.2. numatomas ekspertiniam vertinimui perduotų projektų paraiškų skaičiaus mažėjimas (dėl formaliųjų kriterijų atitikties vertinimo procedūrų) – nuokrypis iki 30 proc.; 8.3. projektų paraiškų patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų (įskaitant ir rezerviniame sąraše esančias paraiškas) vertinimo anketos, pildomos Techninės specifikacijos 10.2 papunktyje nustatyta tvarka; 8.4. maksimali 1 (vienos) projekto paraiškos vertinimo kaina (įskaitant visų 9 punkte išvardytų paslaugų teikimą) – 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų, 00 ct) su visais Teikėjui privalomais mokėti mokesčiais. Maksimali Preliminarios sutarties vertė – 680,00 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) su Teikėjui privalomais mokėti mokesčiais.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-07-22

Paskelbimo data:

2021-07-16

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai