Laboratorinių paviršinių nuotekų ir požeminio vandens tyrimų ir monitoringo paslaugos

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

3.1. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 5 metų ir metinės ataskaitos bei 5 metų programa turi būti parengtos remiantis LR Aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtintais Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, 2011 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-156 patvirtintais Metodiniais reikalavimais monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui ir kitais galiojančiais LR teisės aktais, reglamentuojančiais požeminio vandens monitoringo vykdymo ir ataskaitų teikimo tvarką. 3.2. Visų trijų pirkimo objektų dalių poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 5 metų ir metinės ataskaitos bei 5 metų monitoringo programa turi būti suderintos su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 3.3. Mėginių paėmimas ir tyrimai turi būti atliekami laikantis reikalavimų, nustatytų atitinkamais LST ar lygiaverčiais standartais.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-10-21

Paskelbimo data:

2021-10-14

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai