Kvalifikacijos tobulinimo programos asmenims, teikiantiems ugdymo karjerai paslaugas, parengimo ir įgyvendinimo paslaugos

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

15. Paslaugos teikėjas vadovaudamasis Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu „KARJEROS SPECIALISTŲ IŠSILAVINIMO IR PROFESINIŲ ŽINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠU“ privalo sukurti 200 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programą su metodine medžiaga ir per 2022 m. IV ketv. - 2023 m. I ketv. pagal ją, apmokyti iki 1000 asmenų, teikiančių PO paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, profesinio orientavimo centruose, aukštosiose mokyklose, kitose švietimo įstaigose ir institucijose. 16. Šį pirkimą sudaro 2 pirkimo dalys. 17. Maksimalios ketinamų sudaryti sutarčių vertės: 17.1 Kvalifikacijos tobulinimo programos asmenims, teikiantiems ugdymo karjerai paslaugas, parengimo paslauga - (I dalis) – 40 000 Eur be PVM; 17.2 Kvalifikacijos tobulinimo programos asmenims, teikiantiems ugdymo karjerai paslaugas, įgyvendinimo paslauga - (II dalis) - 190 319 Eur be PVM.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

Paskelbimo data:

2022-06-12

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai