KOMPLEKSINIŲ KIBERNETINĖS SAUGOS MOKYMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANTIESIEMS MOKYMO PROGRAMŲ PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2.1. Pirkimo objektas skaidomas į 2 atskiras pirkimo objekto dalis (Tiekėjas gali pateikti vienai, ar abiem pirkimo objekto dalims, tačiau būtinai visai pirkimo objekto dalies apimčiai): 1 pirkimo dalis – „Mažos, vidutinės ir didelės apimties elektroninių sistemų ir tinklų saugaus eksploatavimo organizavimas“ mokymo programos (toliau – 1 programa) parengimo paslaugos; 2 pirkimo dalis – „Sistemų kontrolė ir valdymas esant kritinėms, aukšto neapibrėžtumo situacijoms“ mokymo programos (toliau – 2 programa) parengimo paslaugos; 2.2. Perkamų paslaugų apimtis: 1 pirkimo dalis: 1 programos parengimas pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje (toliau – techninė specifikacija) numatyta apimtimi, suderinimas su Pirkėjo atsakingais darbuotojais, parengtos programos recenzijavimas; 2 pirkimo dalis: 2 programos parengimas techninėje specifikacijoje numatyta apimtimi, suderinimas su Pirkėjo atsakingais darbuotojais, parengtos programos recenzijavimas; 2.3. Kiekvienai pirkimo daliai numatomos sudaryti pirkimo sutarties kaina ne didesnė kaip 17 113,50 EUR su visais mokėtinais mokesčiais ir išlaidomis.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-11-29

Paskelbimo data:

2021-11-18

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai