KOKYBINIO KULTŪROS CENTRŲ TYRIMO VIEŠASIS PIRKIMAS

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Kokybiniu kultūros centrų tyrimu siekiama išsiaiškinti, kaip sprendžiant išvardytuosius kultūros centrų politikos įgyvendinimo uždavinius konkrečiai gali prisidėti valdžios institucijos, savivaldybės, seniūnijos, kultūros centrai, nevyriausybinės organizacijos. Reikalinga atlikti kultūros centrų politiką ir jos įgyvendinimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų poįstatyminių teisės aktų bei kultūros centrų administravime dalyvaujančių institucijų vykdomų funkcijų analizes, taip pat atlikti mažiausiai trijų užsienio šalių atitinkamų kultūros įstaigų (kultūros centrų), teikiančių kultūros paslaugas vietos bendruomenės nariams, veiklos modelių analizę, ją palyginti su Lietuvoje veikiančiu kultūros centrų klasifikavimo modeliu ir pateikti pasiūlymus dėl kultūros centrų teisinio reglamentavimo tobulinimo.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-07-29

Paskelbimo data:

2021-07-12

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai