Joniškio rajono melioracijos ir hidrotechnikos statinių techninių darbo projektų parengimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Joniškio rajono melioracijos ir hidrotechnikos statinių techninių darbo projektų parengimo paslaugos. Pagal perkančiosios organizacijos parengtą projektavimo užduotį parengti techninius darbo projektus. Vykdant sutartį per tris metus už paslaugas negali būti ir nebus sumokėta daugiau nei 65000,00 eurų su PVM. Projektų parengimo paslaugos bus perkamos pagal faktinį poreikį. Preliminarus per tris metus techninių darbo projektų kiekis – apie 15. Detalus paslaugų apibūdinimas pateiktas Techninėje specifikacijoje. Vykdant šią Sutartį per tris metus už Paslaugas negali būti ir nebus sumokėta daugiau nei 65000,00 (šešiasdešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct) Eurų su PVM.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-07-07

Paskelbimo data:

2022-06-19

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai