IT saugos audito paslaugos

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

4. Pirkimo objektą sudaro: 4.1. Rizikos vertinimas; 4.2. IS saugos atitikties vertinimas: 4.2.1. Informacinių technologijų saugos atitikties teisės aktams ir standartams vertinimas: 4.2.1.1. IS saugos atitikties nacionaliniams teisės aktams, reglamentuojantiems elektroninės informacijos saugą (kibernetinį saugumą), vertinimas; 4.2.1.2. IS atitikties LST EN ISO/IEC 27002 ir LST EN ISO/IEC 27001 standartams vertinimas; 4.3. technologinio pažeidžiamumo vertinimas: 4.3.1. išorinis informacinių sistemų saugumo vertinimas; 4.3.2. IS išorinio tinklo perimetro patikrinimas; 4.3.3. saityno paslaugų (angl. web service) taikomųjų programų ir saityno paslaugų (angl. web service) saugumo vertinimas; 4.3.4. saityno paslaugų taikomųjų programų išeities (programinio) kodo ir pažeidžiamumo vertinimas; 4.3.5. duomenų teikimui naudojamų technologijų saugumo vertinimas; 4.3.6. vidinis informacinių sistemų saugumo vertinimas; 4.3.7. kompiuterizuotų darbo vietų saugumo vertinimas; 4.3.8. IS duomenų bazių valdymo sistemos saugumo vertinimas; 4.3.9. duomenų perdavimo tinklo įrenginių saugumo vertinimas; 4.3.10. elektroninio pašto apsaugos sistemos efektyvumo vertinimas; 4.3.11. bevielio tinklo saugumo vertinimas; 4.3.12. IS veiklos atkūrimo po įsilaužimo vertinimas; 4.3.13. Informacinių technologijų audito ataskaitos parengimas.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-11-25

Paskelbimo data:

2021-11-15

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai