Įranga, skirta Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) sporto salei

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

9. Pirkimo objektas skaidomas į dvi pirkimo dalis: 9.1. I pirkimo dalis – garso įranga. Garso įranga (toliau – prekės) perkama pagal pridedamą techninę specifikaciją (konkurso sąlygų aprašo 2 priedas), perkamų šios pirkimo dalies prekių kiekiai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 1 priede. Tiekėjo pasiūlymo kaina šiai pirkimo daliai negali viršyti 30 000,00 Eur su PVM (arba 30 000,00 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar prekės neapmokestinamos PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM). SVARBU! Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą tiekėjo siūlomų šios pirkimo dalies prekių techninę specifikaciją pagal konkurso sąlygų aprašo 2 priedą ir gamintojo dokumentą (-us) arba nuorodas į oficialius prekių gamintojų puslapius, patvirtinančius tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų aprašo 2 priede) nurodytiems reikalavimams. Atkreipiame dėmesį, kad nepateikus šių dokumentų kartu su pasiūlymu, vėliau jie negalės būti pateikiami ir tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 9.2. II pirkimo dalis – apšvietimo įranga. Apšvietimo įranga (toliau – prekės) perkama pagal pridedamą techninę specifikaciją (konkurso sąlygų aprašo 3 priedas), perkamų šios pirkimo dalies prekių kiekiai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 1 priede. Tiekėjo pasiūlymo kaina šiai pirkimo daliai negali viršyti 22 000,00 Eur su PVM (arba 22 000,00 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar prekės neapmokestinamos PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-07-26

Paskelbimo data:

2021-07-14

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai