Ignalinos miesto bendrojo plano koregavimo paslauga

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2.1. Pirkimo objektas – Ignalinos miesto bendrojo plano koregavimo paslauga. 2.2. Paslauga turi būti atliekama pagal pridedamą Ignalinos miesto bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programą, teritorijų planavimo sąlygas ir paslaugos pirkimo sutarties projektą. 2.3. Teikėjas turi parengti: 2.3.1. Bendrojo plano koregavimo dokumento, atspausdinto popieriuje, 3 egzempliorius. 2.3.2. Bendrojo plano koregavimo sprendinius skaitmenine forma, įrašytus kompaktiniame diske (aiškinamasis raštas *.pdf ir *.doc formatais, rastriniai brėžiniai *.pdf ir *.jpg formatais, vektoriniai duomenys, koordinuoti Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94, *.shp formatu). 2.4. Pirkimo sutarties trukmė – paslauga turi būti atlikta per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, Paslaugos atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 (vienam) mėnesiui.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2020-09-23

Paskelbimo data:

2020-09-15

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai