Geležinkelio kelių ir priklausinių rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas (Nr. 18260)

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2. Pirkimo objektas skirstomas į šias kategorijas: I kategorija - Geležinkelio kelių ir priklausinių rangos darbų nesančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje techninės priežiūros paslaugos; II kategorija - Geležinkelio kelių ir priklausinių rangos darbų esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje techninės priežiūros paslaugos. 3. Perkamos paslaugos apima: 3.1. Bendrąją statinio statybos techninę priežiūrą geležinkelio keliui ir kelio statiniams; 3.2. Bendrąją statinio statybos techninę priežiūrą kitų transporto statiniams; 3.3. Bendrąją statinio statybos techninę priežiūrą konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos įrenginiams; 3.4. Specialiosios statinio statybos techninę priežiūrą signalizacijos įrenginiams; 3.5. Specialiosios statinio statybos techninę priežiūrą elektros energijos tiekimo įrenginiams; 3.6. Specialiosios statinio statybos techninę priežiūrą nuotolinių ryšių – telekomunikacijos įrenginiams; 3.7. Melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą melioracijos darbams.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2026-10-21

Paskelbimo data:

2021-10-17

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai