ES parama: Švaraus oro srautosistemos su automatizuotu valdymu ir parametrų palaikymu įranga

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Perkama švaraus oro srautosistemos su automatizuotu valdymu ir parametrų palaikymu įranga (toliau - Prekės), kurios kiekis, apimtis, reikalavimai, techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1 priedas). Tiekėjas kartu turi suteikti visas paslaugas ir darbus tam, jog Pirkėjas galėtų tinkamai naudoti Prekes, įskaitant, bet neapsiribojant prekių projektavimo paslaugomis, prekių montavimo paslaugomis, prekių paleidimo-derinimo darbais, prekių bandomosios eksploatacijos paslaugomis bei įvedimu į eksploataciją, Pirkėjo darbuotojų mokymais (jeigu taikoma), prekių eksploatacijos ir kitų dokumentų parengimo, montavimo darbų užbaigimo, vadovaujantis statybos užbaigimo tvarką (procedūras) detalizuojančiais teisės aktais ir statybos normatyviniais dokumentais, įskaitant STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, prekių pridavimo valstybinėms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus (jei taikoma).

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-01-12

Paskelbimo data:

2022-01-04

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai