ES PARAMA: Suvirinimo pozicionierius ir susijusi įranga

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Pirkimo objektas: Suvirinimo pozicionierius ir susijusi įranga. Pirkimo objekto savybės nustatytos Pasiūlymo formoje pateiktoje techninėje specifikacijoje. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021-07-29 16:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: P. Motiekaičio g. 3 Šiauliai, Lietuva LT-77104. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. Purchase object: Welding positioner and related equipment. The characteristics of the procurement object are specified in the technical specification provided in the Tender Form. The offer must be submitted by 16:00 on July 29, 2021. (In the time of the Republic of Lithuania) by sending it by post, by courier or by direct arrival at the following address: P. Motiekaičio str. 3 Šiauliai, Lithuania LT-77104. At the request of the Supplier, the Buyer shall immediately provide written confirmation that the Supplier's offer has been received, indicating the date, hour and minute of receipt.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-07-29

Paskelbimo data:

2021-07-20

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai