ES parama: 160 kWp galios fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbai

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2.1. Perkami 160 kWp galios fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbai, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 2 priedas). 2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam įrangos bei darbų kiekiui. 2.3. Prekių pristatymo bei darbų atlikimo vieta – UAB „Dzūkų baldai“, Saulės g.74, 64281 Balkūnų k., Alytaus r.. 2.4. Tiekėjas turi parengti fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės įrengimo techninį projektą, apimantį architektūrinę, konstrukcijų ar kitas dalis, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką pagal LR teisės aktų reikalavimus (konkurso sąlygų 2 priedas). Tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu laisvos formos deklaraciją, kad techninis projektas bus suderintas su kompetentingomis institucijomis (jei reikalinga) ir kad gaus statybą leidžiančius dokumentus (jei reikalinga) bei visus kitus projektavimui reikalingus dokumentus

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-01-14

Paskelbimo data:

2022-01-07

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai