Elektroninio vertinimo paslaugos

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

1. Šio pirkimo objektas yra Elektroninio vertinimo paslaugos 3 VBE elektroninio vertinimo ciklams (toliau – Paslaugos): 1.1. Elektroninio vertinimo aplinkos, atitinkančios techninę specifikaciją, bei reikiamų techninių išteklių suteikimas, įskaitant teisę NŠA naudotis EVIS pagal gamintojo programinės įrangos licencijos sąlygas visam paslaugų teikimo laikotarpiui; 1.2. Techninė pagalba bei NŠA darbuotojų konsultavimas ir apmokymas EVIS naudojimo, konfigūravimo bei administravimo klausimais; 1.3. Papildomo funkcionalumo, kuris nenumatytas šioje techninėje specifikacijoje, bet gali atsirasti dėl VBE reglamentuojančių dokumentų pasikeitimų ir būtinų siekiant užtikrinti elektroninio mokinių darbų vertinimo procesų pokyčius, sukūrimą ir suteikimą NŠA. 2. Numatoma EVIS taip pat naudoti nuolatiniam EVIS naudotojų mokinių darbų vertintojų mokymuisi bei jų atrankai (organizuojant nuotolinius mokymus). 3. Planuojami paslaugų kiekiai yra ne daugiau, kaip 85000 kandidatų darbų per mokslo metus (vienų metų VBE elektroninio vertinimo ciklą). Planuojama, kad su sistema dirbs ne daugiau kaip 1300 egzaminų vertintojų per mokslo metus (vienų metų VBE elektroninio vertinimo ciklą). Paslaugos apima tris pilnus VBE elektroninio vertinimo ciklus: 2020/202, 2021/2022 ir 2022/2023 mokslo metais NŠA vykdomus VBE.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-02-10

Paskelbimo data:

2021-01-01

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai