Elektroninės dokumentų valdymo sistemos "SODAS" priežiūra

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2.1. Perkamo objekto „Elektroninės dokumentų valdymo sistemos „SODAS“ priežiūra“ 400 val. reikalavimai, įskaitant, bet neapsiribojant energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (arba) kriterijus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka (jei taikoma), savybės bei kt. nurodyti techninėje specifikacijoje. 2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 2.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau. 2.4. Maksimali bendra pasiūlymo kaina negali viršyti 22 000,00 EUR (dvidešimt dviejų tūkstančių eurų 00 ct) su PVM.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-07-27

Paskelbimo data:

2021-07-16

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai