Elektrinės E-2 redukcinio garo aušinimo įrenginio rekonstravimo darbų pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

3. DARBŲ APIMTIS: 3.1 Rangovas turi atlikti visus su RAĮ-6 rekonstravimu susijusius darbus (toliau – Darbai) įrenginių, medžiagų tiekimą, įrenginių demontavimą ir sumontavimą, šiluminės izoliacijos demontavimą/sumontavimą, įrenginių paleidimą ir derinimą; (RAĮ-6 rekonstrukcijos ribos nurodytos Priede Nr.3) 3.2 Rangovas turi integruoti RAĮ-6 valdymo sistemą į esamą E-2 automatinio valdymo SCADA sistemą; 3.3 Rangovas turi parengti ir suderinti su Užsakovu RAĮ-6 rekonstravimo techninį darbo projektą (TDP). 4. Redukcinis garo aušinimo įrenginys (toliau -RAĮ) turi būti įrengtas kaip visiškai užbaigtas projektas „iki rakto“ ir apimti visus darbus, kokius reikia atlikti tam, kad RAĮ dirbtų be sutrikimų. Techninis darbo projektas, įrengimų tiekimas ir jų sumontavimas, paleidimo derinimo darbai.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-04-14

Paskelbimo data:

2021-03-30

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai