EKSPERTINIO VERTINIMO PASLAUGOS

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Pirkimo objektas – išorės ekspertų teikiama pagalba atliekant vežėjo atitikties Reglamento (ES) Nr. 965/2012 nustatytiems reikalavimams vežėjo pradinio sertifikavimo ir specialiojo leidimo SET-IMC išdavimo srityje. 1. Vežėjo skrydžių vykdymo vadovų atitikties Reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimams įvertinimas, išvadų ir rekomendacijų dėl dokumentų tvirtinimo pateikimas TKA. 2. Dalyvavimas sertifikavimo audite tikrinant organizacijos atitiktį taikomiems reikalavimams vadovaujantis AMC1 ARO.GEN.310(a), išvadų TKA pateikimas. Vežėjo pateikto korekcinių veiksmų plano ir korekcinių veiksmų įgyvendinimo įvertinimas. 3. Vežėjo patikrinimų perone ir skrydyje maršrutu atlikimas, kaip numatyta AMC1 ARO.GEN.310(a) punkto (a) (3) papunktyje, ir išvadų TKA pateikimas. Vežėjo pateikto korekcinių veiksmų plano ir korekcinių veiksmų įgyvendinimo įvertinimas. 4. Dalyvavimas suteikiant SET-IMC specialųjį leidimą vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 965/2021 V priedo L dalimi (SET-IMC), dokumentų, procedūrų peržiūra, išvadų ir rekomendacijų dėl SET-IMC specialaus leidimo išdavimo pateikimas TKA.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-11-22

Paskelbimo data:

2021-11-16

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai