EKSPERTINIO KONSULTAVIMO ŽEMĖS/ MIŠKŲ ŪKIO, KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO PRAKTINIAIS KLAUSIMAIS PASLAUGOS

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Tiekėjas turi suteikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) ekspertinio konsultavimo paslaugas administruojamų Europos Sąjungos ir Lietuvos paramos žemės / miško ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės sričių klausimais, iškylančiais vertinant pateiktas paraiškas, mokėjimo prašymus, įsigyjamas/įsigytas investicijas, pareiškėjų paklausimus ir kt., susijusius su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programos priemonėmis (toliau – Paslaugos). Paslaugų tikslas yra užtikrinti, kad Europos Sąjungos ir Lietuvos paramos lėšos būtų panaudotos racionaliai.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2023-04-24

Paskelbimo data:

2023-03-15

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai