Darbo drabužių pirkimas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Žaliasis pirkimas. 2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis: 2.2.1. pirmoji pirkimo objekto dalis – vasariniai, žieminiai ir gero matomumo darbo drabužiai; 2.2.2. antroji pirkimo objekto dalis – kepurės ir specializuoti darbo drabužiai. 2.3. Perkamų Prekių savybės, reikalavimai, preliminarūs lyginamieji kiekiai apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija). Specifikacijoje nurodyti Prekių kiekiai yra skirti tik pasiūlymų palyginimui ir nėra maksimalūs. Perkantysis subjektas neįsipareigoja Prekių užsakymo laikotarpiu užsakyti visų Specifikacijos sąraše nurodytų Prekių ir jų kiekių. Perkantysis subjektas įsipareigoja nupirkti ne mažiau nei 50 procentų pirkimo objekto dalies pradinės sutarties vertės skirtos Specifikacijoje nurodytų Prekių įsigijimui. Jeigu Specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai privalo pagrįsti siūlomo objekto lygiavertiškumą ir kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus. 2.4. Pradinių sutarčių (24 mėnesių Prekių užsakymo laikotarpio) vertės be PVM, skirtos Specifikacijoje nurodytų Prekių įsigijimui: 2.4.1. 1 pirkimo objekto daliai – 68 000,00 Eur be PVM, 2.4.2. 2 pirkimo objekto daliai – 16 000,00 Eur be PVM.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-10-04

Paskelbimo data:

2022-09-21

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai