Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistemos 'Rivilė-Gama“ aptarnavimo ir priežiūros paslaugos

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2.1. Paketo paslaugos: 2.1. I Konsultavimas telefonu; 2.1.2 Konsultavimas intemetu darbo dienomis; 2. 1.3 Avariniq situacijq likvidavimas; 2.1.4 Specifiniq apskaitos problernq sprendimas (apskaitos fonluliq k[rirnas ir koregavimas, esamq ir papildornq fonnq, ataskaitq, ataskaitq kfrrirnas ir koregavimas bei kitq sisternos elementrl tvarkymas). 2.2. Paketo paslaugos bus vykdomos pagal Perkandiosios organizacijos uZsakymus. Paketo paslaugos teikiarnos abiejq Saliq sutartu laiku.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2023-03-23

Paskelbimo data:

2023-03-17

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai