Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Baldų pirkimas, kurių tikslios perkamų prekių savybės, reikalavimai jų teikimui ir apimtys nustatytos apklausos sąlygų 1 priede „Baldų pirkimo techninė specifikacija“ (toliau – 1 priedas). 2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl tiekėjo pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo apimčiai. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. 2.3. Pirkimo vertė – bendra pasiūlymo kaina negali būti didesnė kaip 23 000 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai eurų, 00 ct) eurų be PVM arba 27 830,00 (dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt eurų, 00 ct.) eurų su PVM.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-11-29

Paskelbimo data:

2021-11-23

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai