Baldai (posėdžių stalas)

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

1. Pirkimo objektas – baldai (posėdžių stalas). 1.2. Šis pirkimas yra neskaidomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas viso pirkimo objekto apimčiai. 1.3. Reikalavimai pirkimo objektui bei numatomi įsigyti kiekiai pateikiami Techninėje specifikacijoje (pirkimo dokumentų 2 priedas). 1.4. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai bei jų pratęsimo ir / ar sustabdymo galimybės (jei numatomos) nurodyti Sutarties projekte (pirkimo dokumentų 3 priedas). 1.5. Pirkimui skirta lėšų suma: 393,33 Eur su PVM.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-01-31

Paskelbimo data:

2022-01-14

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai