Automobilių veikos nuoma

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

4.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti nuomos pagrindais 30 (trisdešimt) automobilių. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“. 4.2. Paslaugų apimtis – 29 (dvidešimt devynis) – lengvieji keleiviniai (ne mažiau 5 vietų), M1 klasės automobiliai ir 1 (vienas) – krovininis (iki 3,5 t), N1 klasės automobilis. 4.3. Paslaugų teikimo trukmė – Automobilių veiklos nuomos terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėn. su galimybe pratęsti 1 (vieną) kartą 12 (dvylikai) mėn. Nuomos terminas pradedamas skaičiuoti nuo automobilio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-12-27

Paskelbimo data:

2021-11-21

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai