Atliekų tvarkymo paslaugos

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

UAB „Vilniaus apšvietimas“ (toliau – Perkantysis subjektas) veikloje susidarančių pavojingųjų ir nepavojingų atliekų, nurodytų šios techninės specifikacijos 8 punkte, apdorojimas (naudojimas ir (ar) šalinimas), įskaitant atliekų surinkimą iš jų susidarymo vietų, atliekų pakrovimą savo jėgomis į atliekų transportavimo (vežimo) autotransportą bei transportavimą (vežimą) iki atliekų apdorojimo (naudojimo ar šalinimo) vietos vadovaujantis aktualios redakcijos Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, taip pat šiose techninėse sąlygose keliamų reikalavimų ir kitų numatytų sąlygų įvykdymas. Pirkimui skiriamos lėšos ir bendra pirkimo sutarties vertė iki 36 mėn. – iki 15‘000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) be PVM.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-01-18

Paskelbimo data:

2022-01-10

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai