ARCHYVINIŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ BYLŲ SKENAVIMAS BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRE UŽREGISTRUOTŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ SUVEDIMAS

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Žaliasis pirkimas. 9. Pirkimo objektas – archyvinių teritorijų planavimo (toliau - TP) dokumentų bylų skenavimo bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR) užregistruotų teritorijų planavimo duomenų suvedimo paslaugos, kurias sudaro: 9.1. archyvinių (iki 2014 metų) TP dokumentų (bendrųjų, detaliųjų, specialiųjų ir kt.) brėžinių, aiškinamųjų raštų, tvirtinimo dokumentų skenavimas, jų nuasmeninimas ir pasirašymas elektroniniu parašu; 9.2. TPDR (www.tpdr.lt) užregistruotų TP dokumentų duomenų suvedimas ir papildymas skaitmeniniais nuasmenintais ir elektroniniu parašu pasirašytais TP dokumentais (toliau – Paslaugos). 10. Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis. 12. Maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 10 000,00 Eur be PVM. 13. Maksimali priimtina pasiūlymo kaina, kurios Tiekėjų pasiūlymai negali viršyti – 41 322,31 Eur be PVM (50 000,00 Eur su PVM). Tiekėjų pasiūlymų formose nurodyta pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymams vertinti bei palyginti tarpusavyje.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-09-29

Paskelbimo data:

2022-09-23

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai