Administracinių nusižengimų registro (ANR) poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams funkcionalumo sukūrimo paslaugos Nr. IRD-D23-101

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2. Siekiant padidinti priežiūros institucijų paskirtų piniginių sankcijų administravimo efektyvumą ir centralizuotai registruoti ūkio subjektų padarytus teisės pažeidimus bei administruoti ūkio subjektams skirtas ekonomines sankcijas (toliau techninėje specifikacijoje registruojamas objektas vadinamas – ES), užtikrinti jų nagrinėjimo tvarkos veiksmingumą, paskirtų nuobaudų vykdymą ir kontrolę, Perkančioji organizacija numato įsigyti Administracinių nusižengimų registro (toliau – ANR) modernizavimo ir diegimo paslaugas.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-12-27

Paskelbimo data:

2021-11-21

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai