330 kV skyriklio kontaktai

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

1. Informacija apie perkamą prekę: 1.1. Perkamos prekės: 15 polių komplektų 330 kV skyriklio kontaktų S2DA2T arba lygiaverčio tipo. 1 poliaus komplektą sudaro dalys pavaizduotos Techninės specifikacijos 1 priedo 1 priede (toliau – Prekės). 1.2. Prekių pristatymo vieta: 1.2.1. Infrastruktūros priežiūros centro Vakarų regiono 330 kV Klaipėdos TP Kiškėnų k., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen. 1.3. Techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios Techninės specifikacijos 1 priede. 1.4. Prekėms suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo jos pristatymo Perkančiajam subjektui dienos. 1.5. Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį. 1.6. Prekės turi būti supakuotos gamyklinėse pakuotėse. Prekės pristatomos Perkančiajam subjektui 1.2.1 punkte nurodytu adresu, nepažeistose gamyklinėse pakuotėse (pakuotės turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeistos drėgmės ir kitų veiksnių). Už Prekių pristatymą ir iškrovimą Perkančiajam subjektui nurodytoje sandėliavimo vietoje atsakingas Tiekėjas. 1.7. Prekių pristatymo terminas: per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos. 1.8. Reikalavimai Prekės atitikčiai nacionalinio saugumo interesams nurodyti Techninės specifikacijos 2 priede.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-07-01

Paskelbimo data:

2022-06-16

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai