2020 m., 2021 m., 2022 m. metinių finansinių ataskaitų audito paslaugas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2. Finansinių ataskaitų auditas turi apimti: 2.1. Perkančiosios organizacijos pagrindines finansines ataskaitas: balansą, pelno (nuostolio) veiklos ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą taip pat aiškinamąjį raštą su priedais pagal VSAFAS; 2.2. Perkančiosios organizacijos ilgalaikio turto, atsargų, debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo, pajamų ir sąnaudų apskaitą; 2.3. Apskaitos atitikimą egzistuojančioms teisinėms ir finansinėms normoms; 2.4. Perkančiosios organizacijos veiklos ataskaitoje pateiktų finansinių duomenų atitikimą metinių finansinių ataskaitų duomenims.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2020-04-02

Paskelbimo data:

2020-03-25

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai