2014-2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ AUDITO PASLAUGOS

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

2.1. Pirkimo objektas skirstomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis: 2.1.1. I pirkimo objekto dalis – 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinės valdymo ir kontrolės sistemos ir programų valdymo ir kontrolės sistemų veikimo efektyvumo audito paslaugos, nurodytos konkurso sąlygų 1 priede „2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinės valdymo ir kontrolės sistemos ir programų valdymo ir kontrolės sistemų veikimo efektyvumo audito paslaugų techninė specifikacija“ (toliau – 1 priedas); 2.1.2. II pirkimo objekto dalis – 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų, techninės paramos ir Dvišalio bendradarbiavimo fondo deklaruotų išlaidų audito paslaugos, nurodytos konkurso sąlygų 2 priede „2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų, techninės paramos ir Dvišalio bendradarbiavimo fondo deklaruotų išlaidų audito paslaugų techninė specifikacija“ (toliau – 2 priedas). 2.2. Paslaugų teikimo trukmė – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2021-08-18

Paskelbimo data:

2021-07-18

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai