1863-1864 M. SUKILĖLIŲ PALAIKŲ ĮATMINTINIMO ARCHITEKTŪRINĖS IDĖJOS SUKŪRIMO IR ĮGYVENDINIMO PASLAUGOS (ATVIRAS PROJEKTO KONKURSAS)

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

Šio Konkurso objektas yra 1863 – 1864 m. sukilėlių palaikų įatmintinimo projekto idėjos parengimas ir įgyvendinimas (toliau – Projektas). Detalus perkamo Projekto aprašymas pateikiamas 1863 – 1864 m. sukilėlių įatmintinimo projektavimo užduotyje (techninėje specifikacijoje) (toliau – Techninė specifikacija) (Konkurso sąlygų 3 priedas). Įatmintinimo projekto parengimo, įatmintinimui būtinos dokumentacijos parengimo, suderinimo ir projekto įgyvendinimo paslaugų kaina negali būti didesnė nei 125 000,00 Eur (šimtas dvidešimt penki tūkstančiai eurų) be PVM.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2022-02-28

Paskelbimo data:

2022-01-08

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai