110 kV transformatorių pastočių 110 kV skirstyklų rekonstravimo darbai

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

LITGRID AB atlieka tarptautinio pirkimo procedūras, kuriomis siekiama sukurti dinaminę pirkimų sistemą ir jos galiojimo laikotarpiu numato įsigyti 110 kV transformatorių pastočių 110 kV skirstyklų rekonstravimo darbus. Transformatorių pastočių 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos projektavimo ir statybos darbų įsigijimui bus vykdomas pirkimas „iki rakto“. Preliminarios 110 kV transformatorių pastočių 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos projektavimo ir statybos darbų apimtys (reikalavimai konkrečiai TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcijai bus pateikiami techninėje (projektavimo) užduotyje: Naujais keičiami visi pirminiai 110 kV įrenginiai; Įrengiami nauji kintamos ir nuolatinės srovės savųjų reikmių skydai, akumuliatorių baterija ir jos įkrovikliai; Keičiami portalai, pirminių įrenginių laikančiosios konstrukcijos, pamatai, kabelių kanalai, tvora; Įrengiamas naujas PVP; Įrengiama nauja mikroprocesorinė RAA įranga; Įrengiami nauji valdymo ir ryšio įrenginiai; Ant PVP stogo įrengiama saulės elektrinė; Įrengiama nauja žaibosaugos sistema (bokštai ir kt.); Įrengiami nauji privažiavimo keliai ir aikštelės; Sutvarkomas gerbūvis vadovaujantis gerbūvio sutvarkymo metu galiojančiais reikalavimais. DPS maksimali numatoma apimtis: 108 800 000,00 Eur be PVM.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2030-10-28

Paskelbimo data:

2022-09-23

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai