(2020-GUS-7) Finansinis auditas

Grįžti į viešųjų pirkimų paiešką

Viešojo pirkimo detalės

Aprašymas:

5.2.1. Perkamos finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, audito ir metinio pranešimo peržvalgos už metus, pasibaigsiančius 2020 m. ir 2021 m. gruodžio 31 d., paslaugos. 5.2.2. Finansinis auditas turi būti atliktas vadovaujantis Tarptautiniais Audito Standartais ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. 5.2.3. Maksimali perkamų paslaugų apimtis yra nurodyta Techninės specifikacijos 3 punkte.

Perkančioji organizacija:

Pasiūlymo pateikimo terminas:

2020-09-25

Paskelbimo data:

2020-09-21

Vertė:

Blur

Dokumentai:

Blur
Blur
Blur

Papildoma informacija:

Blur

Panašūs viešieji pirkimai